loader

VASA CONSORT

Vasa Consort powstał w roku 2020 z okazji prawykonania całości zbioru Concerti e canzoni Adama Jarzębskiego. Zespół łączy świeżość interpretacji z przygotowaniem muzykologicznym, poświęcając się szczególnie międzynarodowemu repertuarowi wykonywanemu w Polsce za czasów dynastii Wazów, sięga jednak również po szeroką paletę muzyki z różnych krajów europejskich od końca XVI do XVIII wieku. Marcin Szelest, kierownik artystyczny Vasa Consort, jest profesorem organów w Akademii Muzycznej w Krakowie, autorem edycji i prac naukowych z zakresu muzyki dawnej oraz dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Występuje jako solista i współpracuje z takimi zespołami, jak Concerto Palatino, The Bach Ensemble, Weser-Renaissance Bremen czy Wrocławska Orkiestra Barokowa.

  • Marta Wróblewska, Anna Zawisza – sopran
  • Marcin Gadaliński – alt
  • Piotr Windak, Stanisław Zyskowski – tenor
  • Andrzej Zawisza, Przemysław Bałka, Marek Opaska – bas
  • Mikołaj Zgółka, Katarzyna Cendlak – skrzypce
  • Justyna Młynarczyk, Karolina Szewczykowska, Ewa Witczak, Mateusz Kowalski – viola da gamba
  • Marcin Szelest – organy, kierownictwo artystyczne

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak