loader

Tomasz Głuchowski

W latach 1996-2004 studiował organy (Klemens J. Kaminski) i klawesyn (Marta Czarny-Kaczmarska) we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Wpływ na jego osobowość artystyczną wywarły również liczne wyjazdy naukowe do Holandii (2008-10), gdzie kształcił się pod okiem Petera van Dijka z Utrechtu. W roku 2011 r. uzyskał stopień doktora sztuki, a w 2019 r. stopień doktora habilitowanego. Ukończył ponadto Podyplomowe Studia Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie (2016-2018). Tytularny organista wrocławskiego kościoła dominikanów. Adiunkt w macierzystej uczelni (Katedra Muzyki Kościelnej), nauczyciel dyplomowany klawesynu i organów w OSM I i II st. Konsultant CEA, juror krajowych konkursów organowych i pianistycznych. Prowadził kursy improwizacji i interpretacji muzyki organowej oraz wykłady z zakresu muzyki organowej, organologii i śpiewu gregoriańskiego w kraju i we Włoszech. Stały współpracownik Orkiestry Symfonicznej NFM i innych zespołów tej instytucji. Współzałożyciel i kierownik artystyczny zespołu muzyki dawnej Ars Concordiae, członek ensemble Sanssouci – zespołu barokowego Filharmonii Opolskiej. Kurator organów Narodowego Forum Muzyki, oraz konsultant ds. projektów renowacji i rewitalizacji organów. Uznany specjalista w zakresie strojenia i temperacji historycznych. Dyrektor artystyczny Festiwalu Muzycznego Lato Organowe w Krotoszyńskiej Bazylice oraz koordynator koncertów organowych w NFM.

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak