loader

MANUEL PASCUAL

Rozpoczął naukę muzyki dawnej w Konserwatorium Muzycznym Regionu Tuluzy (Francja) u Philippe’a Matharela, członka Les Sacqueboutiers. Następnie przeniósł się do Szwajcarii na stypendium rządów hiszpańskiego i szwajcarskiego, gdzie studiował kornet i interpretację muzyczną w Konserwatorium w Genewie oraz w Schola Cantorum Basiliensis pod kierunkiem Bruce’a Dickeya, gdzie w 2006 roku uzyskał dyplom z Muzyki Dawnej. Jako kornecista występował na wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach muzyki dawnej, z takimi zespołami, jak: La Reverencia, Barockorchester Frankfurt, Italian Concerto, Los afectos Divers, El canto de Orfeo, Tiento Nuovo, Ministriles Hispalensis, Capilla Compostelana, Collegium Vocale Lenzburg, La Royal Chapel, Oniria, Joanina Chapel, Ludovice Ensemble, Ottava Rima. Nagrywał ścieżki dźwiękowe do filmów Juana la Loca (2001) Vicente Arandy, La conjura de El Escorial (2008) Antonio del Real, De Oculta Philosophia (2012) Daniela Villamediany oraz Złamana korona (2016) Jordi Frades. Uczestniczył także w spektaklu Viaje del Parnaso Miguela de Cervantesa, wystawianym przez National Classical Theatre Company of Spain. Manuel Pascual jest profesorem na Wydziale Muzyki Dawnej Wyższej Szkoły Muzycznej w Estremadura (Musikex), gdzie prowadzi również kursy muzyki dawnej. Obecnie Manuel Pascual przygotowuje publikację na temat ewolucji praktyki kornetów renesansowych i barokowych na Półwyspie Iberyjskim.

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak