loader

Manfred Cordes

Manfred Cordes – dyrygent i kierownik artystyczny

Artysta specjalizuje się w muzyce XVI i XVII wieku, i uważa się za pośrednika między muzykologią, a wykonawstwem muzycznym. Studiował muzykę edukację muzyczną i muzykę kościelną w Hanowerze i Berlinie, a także filologię klasyczną i pedagogikę wokalną. Współpracował z kilkoma zespołami muzyki dawnej jako wokalista, continuo i puzonista. W 1993 roku założył zespół Weser Renaissance Bremen (www.weser-renaissance-bremen.de). Ponad 50 nagrań na płytach CD z różnorodnym repertuarem wokalno-instrumentalnym demonstruje szerokie spektrum repertuarowe zespołu i doświadczenie w praktyce wykonawczej muzyki z lat 1500-1700. Muzyk uczestniczył w założeniu Akademie für Alte Musik Bremen w 1986 roku. 1991 obronił doktorat z muzykologii, a w 1994 został mianowany profesorem teorii muzyki w Hochschule für Künste Bremen, w latach 1996-2005 był dziekanem wydziału muzyki, a w latach 2007-2012 był jej rektorem. Manfred Cordes jest założycielem i dyrektorem artystycznym europejskiego projektu Hanse-Ensemble. Pomysł na projekt jest zwieńczeniem jego szczególnego zamiłowania do muzyki północnoniemieckiej, zainteresowania historią Hanzy jako ogólnoeuropejskiej sieci, a także wyrazem zaangażowania w profesjonalizację młodych muzyków.

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak