loader

Europäisches Hanse-Ensemble

Hanzeatyckie miasta Europy Północnej były ośrodkami bogactwa gospodarczego i dobrobytu klasy średniej. Jednocześnie Związek Hanzeatycki zapoczątkował wielowątkowy rozkwit kultury, w tym muzyki. Celem tego europejskiego projektu jest ponowne odkrycie wielkiego muzycznego dziedzictwa tego regionu około 1600 roku i ożywienie go dla naszych czasów poprzez występy koncertowe. Projekt European Hanseatic Ensemble, który rozpoczął się w 2019 roku, skierowany jest do utalentowanych młodych muzyków, którzy studiują lub studiowali muzykę dawną w europejskich konserwatoriach lub akademiach. Celem jego jest przyczynić się do promocji młodych muzyków i idei współpracy europejskiej. Tworzący się co roku nowy zespół składa się z 20 młodych wokalistów i instrumentalistów z kilku krajów europejskich, i co roku będzie koncertował w różnych miastach hanzeatyckich z nowo opracowanym programem. Dzięki wsparciu Europejskiego Muzeum Hanzy zespół znalazł swój idealny dom. Muzeum oferuje uczestnikom kursów mistrzowskich możliwość zebrania cennych informacji na temat historii Hanzy, epoki, którą odkrywają w swojej muzyce.

Skład zespołu:

Franziska Schumacher, Erika Tandiono, Baiba Urka – sopran, Georgia Burashko, Laura Lopes – alt, Simon Erasimus, Christian Volkmann – tenor, Przemysław Bałka, Sebastian Walser – bas, Josef Laming – organy, Johannes Festerling, Jasper Bärtling-Lippina – chitarrone, Clément Gester, Lilli Pätzold – cynk, Maximilien Brisson, Alexandra Mikheeva, Henry Van Engen – puzon, Marina Kakuno, Vera Otasek – skrzypce, Thomas Dombrowski, Marie-Alice Stoye – viola da gamba, Hannah Voß – dulcjan

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak