loader

BARTOSZ KOKOSZA

Urodził się w 1980 roku w Poznaniu. Ukończył Państwowe Liceum Muzyczne im. M. Karłowicza w Poznaniu w klasie wiolonczeli mgr Piotra Czajki, studia w Akademii Muzycznej im I.J. Paderewskiego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Stanisława Pokorskiego, oraz studia podyplomowe w zakresie gry na wiolonczeli barokowej w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu pod kierunkiem dr hab. Jarosława Thiela. Koncertuje w kraju i za granicą, skupiając swoją działalność na historycznych praktykach wykonawczych. Współpracuje z wszystkimi najważniejszymi polskimi zespołami muzyki dawnej (między innymi Wrocławska Orkiestra Barokowa, Orkiestra Historyczna, Capella Cracoviensis, Arte dei Suonatori, Accademia dell’Arcadia, Consortium Sedinum, Goldberg Ensamble). Nieustannie doskonali swoje umiejętności, szczególnie w zakresie prowadzenia grupy continuo. Występuje regularnie jako solista i kameralista. Jest współzałożycielem i wiolonczelistą kwartetu smyczkowego The Violin Consort.Prowadzi klasę wiolonczeli barokowej, oraz Akademicką Orkiestrę Barokową w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Gra na instrumentach zbudowanych przez Krzysztofa Krupę w 2004 i 2008 roku.

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak