loader

4.10.2023

4.10.2023, Holy Trinity Church
8:00 pm

+ Jubilee

The concert is sponsored by the Swiss Embassy in Poland.
Jubilee concert celebrating the 15th anniversary of the Goldberg Baroque Ensemble

  • Goldberg Baroque Ensemble (Gdańsk)
  • Goldberg Vocal Ensemble
  • Gabriela Kleban (debut) – soprano
  • Piotr Olech – alt
  • Sebastian Mach – tenor
  • Stephan MacLeod – bass

Program:

Wojciech Dankowski (1760–1836) – Missa in D (premiere)
Kyrie, Andante affetuoso – Gloria, Allegro di molto – Laudamus, Andante – Quoniam, Allegretto – Cum Sancto, Adagio – Credo, Allegro moderato – Et ressurexit, Allegro di molto – Sanctus, Adagio – Benedictus, Andante – Agnus Dei, Andate – Dona nobis, Allegro

Benjamin Gotthold Siewert (1782–1811) –
Bass aria from Hört Israel hat dennoch Gott zum Trost cantata, PL-GD Ms. 120 (premiere)
Bass aria from the cantata ‘Christus ist des Gestetzes Ende’, PL-GD Ms. 4152. (premiere)

Kyrie

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Kyrie
Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się.
Gloria
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Gloria
Chwała na wysokości Bogu.
A na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Laudamus
Laudamus te. Benedecicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Laudamus
Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wychwalamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Quoniam
Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Iesu Christe.
Quoniam
Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste.
Cum Sancto
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen
Cum Sancto

Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen

Credo
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem facetorem caeli et terrae visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: Et homo factus est. Crucifixus et iam pro nobis: sub Pontio Pilato passus et sepultus est.
Credo
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
Ex resurexit
Et resurexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos: cujus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur: parlando: Qui locutus est per Prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum babptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.
 Et Resurexit

Zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych; a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Sanctus
Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia Twojej chwały. Hosanna na wysokości.
Benedictus
Benedictus qui venit nomine Domini venit in nomine Domini osanna in excelsis.
Benedictus
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tolis peccata mundi: miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi: miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi:
Agnus Dei
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata:
Dona nobis
Dona nobis pacem.
Dona nobis
Obdarz nas pokojem.

 

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak