loader

10.10

 • 14.30 – 15.30 – seminarium – Muzyka klawiszowa w czasach Monteverdiego – Mauricio Croci (Uniwersytet Muzyczny w Lozannie/Szwajcaria i Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” w Milano/Włochy)
 • 15.30 – 17.00 – kurs mistrzowski – klawesyn/Organy – Mauricio Croci

11.10

 • 9.30-11.30 kurs mistrzowski – klawesyn/Organy – Mauricio Croci
 • 15.00-18.00 kurs mistrzowski improwizacja organowa w dawnych stylach – formy, modele, harmonia – Sietze de Vries (Holandia)
 • 15.00-17.00 warsztaty – improwizacja na fletach prostych w dawnych stylach – Eran Wajsblum (Holandia)

12.10

 • 12.00-14.00 kurs mistrzowski – improwizacja organowa w dawnych stylach – formy, modele, harmonia – Sietze de Vries
 • 12.00-14.00 warsztaty – improwizacja na fletach prostych w dawnych stylach – Eran Wajsblum
 • 14.00-16.30 wolny czas przy organach dla uczestników warsztatów
 • 16.30-18.30 seminarium – „In no art rules solely will turn you into doctors“ – Strategies and Concepts of teaching Improvisation and Composition in the Neapolitan Partimento-Tradition. wprowadzenie do neapolitańskiej szkoły improwizacji fug partimento (1730-1818) – Markus Schwenkreis (Schola Cantorum Basiliensis/Szwajcaria)
 • 16.30-18.30 warsztaty – muzyka na flet traverso w kręgu Jana Sebastiana Bacha – Eliane Ehlich (Schola Cantorum Basiliensis/Szwajcaria)

13.10

 • 11.00-13.00 – kurs mistrzowski – improwizacja fug partimento – Markus Schwenkreis
 • 11.00-13.00 – warsztaty – Wokół Bacha – muzyka na flet traverso w kręgu Jana Sebastiana Bacha – Liane Ehlich
 • 9.00-11.00 – Seminarium – Organmistrzostwo i muzyka organowa na liście dziedzictwa ludzkości UNESCO – prof. dr Michael Kaufmann (Hochschule für Kirchenmusik w Heidelbergu/Niemcy, Bundesfachschule für Orgelbau w Ludwigsburgu/Niemcy)
 • 15.00-17.00 – kurs mistrzowski – Markus Schwenkreis

14.10

 • 9.00-10.30 – kurs mistrzowski – improwizacja fug partimento – Markus Schwenkreis
 • 10.30-11.30 – seminarium – Południowoniemiecka muzyka organowa – prof. Dr Michael Kaufmann
 • 11.30-13.00 – kurs mistrzowski – prof. Dr Michael Kaufmann

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak