loader

Tubicinatoeres Gedanenses

Tubicinatoeres Gedanenses

Zespół składający się z muzyków grających na kopiach instrumentów historycznych. Są to cztery trąbki i kotły.  Wykorzystywanie instrumentów z epoki jest powrotem do źródeł i próbą odnalezienia brzmienia zbliżonego do wzoru, jakim były zespoły tamtych czasów. Bogate zbiory muzyczne XVII i XVIII wiecznego Gdańska pozwalają na podjęcie próby kontynuacji wspaniałej tradycji wykonawczej.Jako zespół, postanowiliśmy przybliżyć  odbiorcom wspaniałą gdańską tradycję muzyczną Turmmusik. Wszyscy znamy legendę o dzielnym sygnaliście z królewskiego miasta Krakowa, który poświęcił życie ostrzegając mieszkańców przed niebezpieczeństwem. Trębacze gdańscy poszli o krok dalej, oprócz sygnałów pełniących czysto służebną rolę w Grodzie nad Motławą, zaczęli wygrywać bardziej skomplikowane utwory zwane potocznie Turmmusik. Tradycja ta przetrwała w Gdańsku do początku II Wojny Światowej.

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak