loader

Eran Wejsenblum

 

Eran Wajsenblum +

Rozpoczął studia w 1987 roku na Gershon Prinski w Izraelu. Następnie udał się do Holandii, by kontynuować studia w Konserwatorium w Utrechcie u Leo Meillink, gdzie w roku 2003 otrzymał tytuł muzyka. W tym czasie studiował również w Amsterdamie u Waltera van Hauwe i Paula Leenhouts. Jako student wygrał wiele konkursów fletowych, w tym m.in. Keren Sharet Competition.

Brał udział w międzynarodowym tournée Royal Winds Music, pod Pod batutą Paula Leenhouts (Praga, Wiedeń, Passau i Amsterdam). Po ukończeniu studiów zajął się historią i metodologią fletu prostego, wykonawstwem przeznaczonej na tenże instrument muzyki, a także padagogiką.

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu