loader

Schola Gregoriana Gedanensis

Schola Gregoriana Gedanensis

Grupa miłośników chorału gregoriańskiego, działająca przy kościele oo.  Kapucynów pw. św. Jakuba w Gdańsku. Celem działalności Scholi jest poznawanie i praktykowanie chorału gregoriańskiego – fenomenu muzycznego i kulturowego, najstarszego i najdoskonalszego śpiewu zachodniego chrześcijaństwa. Stąd wśród podejmowanych form działalności znajdują się zarówno warsztaty edukacyjne, działalność koncertowa, jak i wykonywanie chorału w trakcie liturgii. W swojej pracy nad chorałem Schola koncentruje się głównie na źródłach gdańskich. Od 2015 roku prowadzi projekt rekonstrukcji chorału gregoriańskiego w szeroko rozpowszechnionym na Pomorzu Gdańskim w XIV i XV wieku rycie zakonu krzyżackiego – notula Dominorum Theutonicorum. W pracy tej sięga po bogate zbiory dawnej Biblioteki Mariackiej, przechowywane przez PAN Bibliotekę Gdańską, jak i zbiory Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie. Rezultaty swojej pracy Schola Gregoriana Gedanensis prezentuje regularnie gdańskiej i pomorskiej publiczności w formie koncertów.

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak