loader

Tomasz Orlow

Tomasz Orlow +

Organista, improwizator, organolog i organmistrz.  W roku 1998 ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. J. Gembalskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem i ocenę celującą z recitalu dyplomowego. W latach 1999/2000, jako stypendysta Fundacji Kultury, doskonalił swoje umiejętności improwizatorskie w Robert-Schumann-Musikhochschule w Düsseldorf, w klasie improwizacji organowej prof. W. Seifena. Tomasz Orlow jest zwycięzcą III-go Międzynarodowego Konkursu Organowego im. J. P. Sweelincka  w Gdańsku w 1997 r., gdzie uzyskał II nagrodę (pierwszej nie przyznano) oraz laureatem I-go Międzynarodowego Konkursu Organowego w Warszawie w 1997 r. (wyróżnienie). W roku 2005 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Improwizacja jako sztuka kreatywna w aspekcie repliki, rekonstrukcji i interpretacji dzieła muzycznego i otrzymał tytuł doktora sztuki muzycznej przyznany przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Koncert przewodowy był pierwszym w Polsce w całości improwizowanym recitalem organowym. W roku 2014 otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Tomasz Orlow prowadzi żywą działalność koncertową w kraju i za granicą związaną przede wszystkim z upowszechnianiem sztuki improwizacji organowej i fortepianowej (nagrania CD improwizowanych koncertów live). Tomasz Orlow jest pracownikiem Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wykłada interpretację literatury organowej, improwizację i organoznawstwo. Jest autorem wykładów i publikacji poświęconych improwizacji i organologii.

 

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu