loader

Prof. Andreas Rothkopf

Andreas Rothkopf zaczął grać na fortepianie w wieku 5 lat. Studiował grę na fortepianie, organach i dyrygenturę w Saarbrücken, Kolonii i Paryżu. Zdobył kilka I nagród w kategorii organy i fortepian (m.in. na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Franciszka Liszta w Budapeszcie, Deutscher Musikwettbewerb, Międzynarodowym Konkursie Organowym w Speyer/Niemcy). Realizuje wszechstronną karierę artystyczną jako profesor organów, światowej sławy organista koncertowy i pianista, ale także juror i zapalony kameralista. Jego rozległy repertuar obejmuje wszystkie epoki muzyczne, w tym wszystkie dzieła organowe Bacha, koncentrując się na niemieckich romantykach. O jego wielkim oddaniu tej literaturze muzycznej świadczą płyty CD ze wszystkimi dziełami Schumanna i arcydziełami Regera, Liszta, Brahmsa i Schuberta, a także liczne koncerty i nagrania radiowe.

 

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak