loader

Karol Gołębiowski

Urodzony w Warszawie w 1954 roku, studiował pod kierunkiem J.Grubicha, L.Rogga  i H. Verschraegena, uzyskując najwyższe odznaczenia w swojej specjalności. Jest laureatem międzynarodowych konkursów organowych w Monachium, Norymberdze, Brugge, Speyer i w Rzymie, co pozwoliło mu zdobyć międzynarodową reputację i stało się początkiem aktywnej kariery solistycznej. Artysta koncertował w najbardziej renomowanych salach koncertowych i świątyniach w Polsce, w większości krajów europejskich, w USA i na Bliskim Wschodzie. Jest autorem licznych nagrań płytowych i archiwalnych dla wielu europejskich firm fonograficznych. Jego bogata dyskografia zawiera ponad 60 tytułów,  m.in.: Die Kunst der Fuge oraz wszystkie dzieła organowe J. S. Bacha( nagrane dwukrotnie), J. Brahmsa i W. A. Mozarta. Mieszkający od 1981 roku w Brukseli artysta był w latach 1991-2006 dyrektorem artystycznym i współzałożycielem Europejskiego Festiwalu Organowego. Karol Gołębiowski posiada tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych i jest profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak