loader

Hubert Hoffmann

Hubert Hoffmann +

Jak większości muzyków z jego pokolenia, Hubert Hoffmann, członek czołowego austriackiego  zespołu muzyki dawnej „Ars Antiqua Austria”, realizuje szeroko zakrojony karierę jako muzyk w grupie continuo w licznych zespołach z całego świata wykonujących muzykę na instrumentach historycznych. Jego fascynacja unikalnym rodzajem muzyki lutniowej na dworze Habsburgów znajduje odzwierciedlenie w jego solowych projektach, których celem jest rzucić światło na tę niezasłużenie zaniedbaną niszę barokowego repertuaru muzycznego. Jego pierwsza solowa płyta z dziełami czeskiego hrabiego Johanna Antonina Losy została powszechnie przyjęta z uznaniem krytyków. Drugie nagranie zrealizowane dla ORF, obejmowało muzyką lutniową z  rękopisu Ms.1255 w bibliotece klasztornej Klosterneuburga. Kolejne dokonania fonograficzne dla Challenge Classic  to premierowe nagranie koncertów lutniowych „Die allertreueste Freindin” z kolekcji Wenzel Ludwig Radolts (1701) i ostatnio opublikowana muzyka ostatniego lutnisty wiedeńskiego Karla Kohauta.

W 2012 roku został powołany na kuratora długoterminowego projektu badawczego dotyczącego muzyki i gry lutniowej oraz konserwacji instrumentów w Kremsmünster Abbey w Górnej Austrii, obejmującego edycję tabulatur przechowywanych w tamtejszej bibliotece  na lutnię i mandorę. W ramach tej pracy nagrał ostatnio muzykę o. Ferdinanda Fishera, lutnika grającego w tym benedyktyńskim klasztorze. W latach 2013-2015 był prezesem Austriackiego Towarzystwa Lutniczego „ÖLG”. Jest również dyrektorem artystycznym nowego cykl koncertów z muzyką z tzw. rękopisów Goessa w historycznej „Fronmiller Hall” na Zamku Ebenthal w Karyntii.

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak