loader

Holger Gehring

Holger Gehring

Holger Gehring urodził się w Bielefeld, gdzie również zdobył pierwsze wykształcenie muzyczne u Kantora Herberta Wulfa i innych. Studiował muzykę kościelną w Musikhochschule w Lubece (organy z Martinem Haselbockiem, klawesyn z Hans-Jürgen Schnoor) i w Sztutgardzie (organy i klawesyn z Jonem Laukvikiem). Później studiował grę organową u Daniela Rotha w Musikhochschule Frankfurt, a następnie ukończył klasę koncertową organów u Ludgera Lohmanna w Musikhochschule Stuttgart. Studiował także klawikord, gereralbas i improwizację w Schola Cantorum w Bazylei u Jespera Christensena. Brał udział w kursach mistrzowskich u Marie-Claire Alain, Luigi Ferdinando Tagliavini, Andrea Marcon i Michaela Radulescu. Jest laureatem kilku krajowych i międzynarodowych konkursów organowych i improwizacyjnych. W 2004 roku został powołany na stanowisko organisty w Kreuzkirche w Dreźnie, w 2005 roku został także kuratorem organów w Ewangelicko-luterańskim kościele krajowym w Saksonii. Od września 2017 roku jest także kustoszem nowych organów filharmonii drezdeńskiej. Prowadzi zajęcia z literatury organowej, improwizacji, generalbasu i historycznych praktyk wykonawczych w Staatliche Hochschule für Musik oraz w Hochschule für Kirchenmusik Dresden. Jest także dyrektorem artystycznym serii koncertów zamkowych w Reinhardtsgrimma i prowadzi kursy mistrzowskie. Publikuje na temat gry na organach i historii organów, ma wiele nagrań CD i nagrań telewizyjnych. Podróżuje jako solista na organach i na klawesynie w kilku krajach.

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak