loader

Goldberg Baroque Ensemble

Goldberg Baroque Ensemble +

  • Adam Pastuszka (koncertmistrz), Viola Szopa, Klaudia Matlak, Kamila Guz, Bernadeta Wujtewicz,
  • Joanna Aksnowicz – skrzypce/violin
  • Dymitr Olszewski, Dominik Dębski – altówka/viola
  • Bartosz Kokosza – wiolonczela/cello
  • Stanisław Smolka – Kontrabas/contrabass
  • Katarzyna Pilipiuk, Katarzyna Czubek – oboje/oboe
  • Patrycja Leśniak – taille
  • Leszek Wachnik – fagot/fagott
  • Andrzej Mikołaj Szadejko – organy, kierownictwo artystyczne/ organ, artistic leader

Zespół muzyczny założony i prowadzony od 2008 roku przez Andrzeja Szadejko, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki barokowej i klasycznej zgodnie z historyczną konwencją na instrumentach z epoki. Szczególny nacisk w poszukiwaniach muzycznych artyści kładą na prezentację twórczości kompozytorów działających na Pomorzu. Zespół nagrał już 10 płyt, które zyskały nominacje do wielu nagród, m.in. nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej – FRYDERYK. Nagrania zespołu stały się podstawą programową kursów historii muzyki pomorskiej na wydziale Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku. Zespół koncertuje w Polsce i za granicą. Nagrywa dla polskich (DUX, SARTON)  i zagranicznych wytwórni fonograficznych (MDG, MOTETTE).www.goldbergensemble.eu

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak