loader

Danuta Zawada

Danuta Zawada +

Skrzypaczka oraz altowiolistka specjalizująca się w wykonawstwie muzyki dawnej na instrumentach historycznych. Kształciła się pod kierunkiem ad. Zygmunta Kaczmarskiego w krakowskiej Akademii Muzycznej oraz w Królewskim Konserwatorium w Brukseli w klasie skrzypiec barokowych Sigiswalda Kuijkena i Sary Kuijken. Współzałożycielka zespołu SILVA RERUM arte oraz Fundacji SILVA RERUM, która organizuje wiele wydarzeń artystycznych w Trójmieście, zapraszając do współpracy najznakomitszych specjalistów wykonawstwa muzyki dawnej w Polsce i Europie; a także edukacyjnych, związanych z muzyką XVII i XVIII wieku oraz życiem kulturalnym tamtych czasów. Są to: „Cappella Angelica”, „Europa +/- 1700”, „Mała Szkoła Dawnej Sztuki”,  „Wszystko co wiecie o” i inne.

Oprócz działalności związanej z Trójmiastem, artystka współpracuje jako kameralistka oraz muzyk orkiestrowy z wieloma uznanymi w Europie i na świecie zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki dawnej, są to m.in.: „Il Gardellino”, „Il Fondamento”, „Le Concert d’Anwers”, „Collegium 1704”, „Hofmusici”, „Musica Perduta”, „La Grande Chapelle”, „Miszla Baroque Orchestra”, „Neue Hofkapelle Graz”, „Jardin de voix”, „Ex Tempore”, Mannheimer Hofkapelle.

Brała udział w licznych nagraniach m.in. dla: Accent, Brilliant Classic, Soliton. Od 2014 roku jest wykładowcą Podyplomowego Studium Muzyki Dawnej, działającego w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Prowadziła również wiele warsztatów związanych z wykonawstwem muzyki dawnej dla skrzypków, altowiolistów oraz zespołów kameralnych.

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak