loader

Alina Ratkowska

Alina Ratkowska +

Klawesynistka, pedagog, producent muzyczny, animatorka życia muzycznego. Laureatka I nagrody Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Paoli Bernardi w Bolonii w 2005 roku. Pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie prowadzi klasę klawesynu, a na lata 2016-2020 została mianowana na stanowisko Kierownika Katedry Organów i Klawesynu tej uczelni. W 1999 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie (obecnie UMFC), w klasie prof. Leszka Kędrackiego. W 2002 roku uzyskała dyplom Scholi Cantorum Basiliensis – Wyższej Szkoły Muzyki Dawnej w Bazylei w klasie, którą prowadził Andrea Marcon. Kształciła się także pod kierunkiem Jörga Andreasa Böttichera, Jespera B. Christensena (Generalbass) i Johanna Sonnleitnera (gra na pianoforte/kameralistyka). Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich i miała też okazję uczyć się prywatnie u Gustava Leonhardta. Alina Ratkowska jest absolwentką studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. W roku 2009 otrzymała stopień doktora sztuki muzycznej przyznany przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, a w roku 2014 stopień doktora habilitowanego przyznany przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2009 i 2013 roku została wyróżniona przez czytelników Gazety Wyborczej nagrodą Sztorm Roku. W 2008 otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury. Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, Marszałka Województwa Pomorskiego, Fundacji Kultury i wielu innych zagranicznych fundacji. W 2003 roku uzyskała III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Dawnej Van Vlaanderen w Brugii (Belgia), z kierowanym przez siebie zespołem Esperanto. Współpracowała z Goldberg Baroque Ensemble, specjalizującym się w wykonawstwie muzyki zachowanej w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Z zespołem tym dokumentuje muzykalia w serii Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska (DUX, Sarton). W latach 2011-2014 prowadziła poznański zespół wokalno-instrumentalny Musica Maxima. Dużą część działalności poświęca również wykonawstwu współczesnej muzyki pisanej na klawesyn, prezentując niejednokrotnie premierowe utwory solowe i kameralne współczesnych polskich twórców. W 2010 roku ukazała się jej debiutancka solowa płyta z Wariacjami Goldbergowskimi J. S. Bacha (Sarton), która w 2011 otrzymała dwie nominacje do nagrody fonograficznej „Fryderyk”. W 2012 ukazała się jej płyta z trzema koncertami klawesynowymi Johanna Jeremiasa du Graina, zmarłego w 1756 roku gdańskiego kompozytora i organisty, a rok później poświęcona im książka wydana przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 2017 jej płyta „Le Clavecin Moderne” ze współczesnymi kompozycjami na klawesyn solo, uzyskała nominację do nagrody Fryderyk, w kategorii Albym Roku Recital Solowy.  W 2006 roku zainicjowała Festiwal Goldbergowski w Gdańsku, który w ciągu dekady stał się jednym z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Polsce. Więcej informacji na www.goldbergfestival.pl

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak