loader

Agnieszka Krawczyk

Agnieszka Krawczyk

W 2009 roku ukończyła krakowską Akademię Muzyczną w klasie skrzypiec barokowych. W trakcie swojej edukacji jak i po jej zakończeniu brała udział w projektach prowadzonych przez takich dyrygentów jak Joshua Rifkin, Paul Eswood. Uczestniczyła w rozmaitych kursach interpretacji muzyki dawnej prowadzonych przez Rachel Brown, Petera Holtslaga, czy Jacquesa Ogga. Wraz z Capellą Cracoviensis brała udział w projektach prowadzonych przez Jana Tomasza Adamusa, Alessandro Moccia, Konrada Junghänela, Evelino Pido, Christopha Rousseta, Paula Goodwina, Alfredo

Bernardiniego, Paula McCreesha, Alessandro de Marchi, Enrico Gattiego.  Pod szyldem Capelli Cracoviensis brała udział w festiwalach m.in.takich jak Opera Rara, Festiwal Bachowski w Świdnicy, Musica Sacra, Starosądecki festiwal Muzyki Dawnej, Festiwal Muzyki Polskiej, Helsinki Opera Festiwal, Haendel Festival w Halle, jak rownież w nagraniach dla firm fonograficznych Decca i Enchiriadis. Koncertuje w kraju i za granicą (Niemcy, Rosja, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Holandia, Finlandia).

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak