loader

Agnieszka Budzińska- Bennett

Agnieszka Budzińska- Bennett

Dyplomowana pianistka, doktor muzykologii, absolwentka klas śpiewu Schola Cantorum Basiliensis. Odbyła pomagisterskie studia muzykologiczne na uniwersytecie w Bazylei, gdzie piastowała stanowisko archiwistki zbiorów mikrofilmów Instytutu Muzykologii. Dwukrotnie nominowana do Paszportów Polityki (2012 i 2013). Prowadzi Ensemble Peregrina specjalizujący się w wykonawstwie muzyki średniowiecznej, z którym nagrała już dziewięć płyt (ECHO-KLASSIK 2009). Stale współpracuje z licznymi zespołami muzyki dawnej, prezentując repertuar średniowieczny na najważniejszych festiwalach w całej Europie, Azji oraz USA. Nagrała ponad 20 albumów dla międzynarodowych wytwórni (Raumklang, Glossa, Ramée, Brilliant Classics). Od roku 2016 kieruje 10-płytowym projektem nagraniowym Mikołaj Gomółka – Opera Omnia, kierując Chórem Polskiego Radia. W tym roku planowane jest wydanie wszystkich dzieł Wacława z Szamotuł z prowadzonym przez nią zespołem Cracow Singers. Agnieszka wykładała muzykę XII wieku w SCB (2002/3) i należała do kadry badawczej tej instytucji (2011-13). Wykładała również chorał i historię muzyki średniowiecznej w Musikhochschule Trossingen (2013-15), a następnie w SCB (2016/17). Jej dalsza działalność obejmuje szereg wykładów i kursów mistrzowskich w Polsce, Niemczech i USA. Jest autorką artykułów o muzyce dawnej oraz ksiażki Subtilitas w motecie ars antiqua (PTPN 2012).

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak