loader

7.10.2018

7.10.2018  3.30 PM + Jan z Lublina

Liturgical music of renaissance Poland

 • Andrzej Szadejko – organ
 • Agnieszka Budzińska-Bennett (Poland/Switzerland) – cantor
 • Schola Cantorum of the Church Music Dep. of the Music Academy in Gdańsk
 • Preambulum super D
  Tabulatura Jana z Lublina    

***                                                                                                                    

Missa votiva de Beata Maria Virgina

 • Rorate celi – introitus
  z Tabulatury Jana z Lublina; chorał: graduał Piotrkowczyka, Kraków 1629
 • Kyrie cum iubilo
  z Tabulatury Jana z Lublina; chorał: Kraków, Biblioteka Klasztoru św. Andrzeja, Ms. 205, XV w.
 • Gloria Spiritus et alme
  z Tabulatury Jana z Lublina; chorał i trop: graduał Olbrachta, Kraków 1506
 • Graduale (instrumentalne) Sancta Maria 1540
  z Tabulatury Jana z Lublina
 • Credo
  z Tabulatury a Jana z Lublina; chorał: graduał Olbrachta, Kraków 1506
 • Offertorium (instrumentalne) Ave rosa sine spinis (Ludwig Senfl ca. 1486 -1543)
  z Tabulatury Jana z Lublina
 • Sanctus solemne
  z Tabulatury Jana z Lublina; chorał: graduał Olbrachta, Kraków 1506
 • Agnus solemne
  graduał Olbrachta, Kraków 1506

***

Nicolaus Cracoviensis

 • Tańce: Jeszcze Marcinie, Veschol, Ad novem saltus, Italica, Hayduczky, Schephczyk ydzye po ulyczy
  z Tabulatury a Jana z Lublina

***

 • Dies est letitie/Wacław z Szamotuł – Pieśń o Narodzeniu Pańskim
  monodia łacińska/Tabulatura Jana z Lublina/Łazarz Andrysowic, Kraków, b.r. [ok. 1550-1556?]

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak