loader

Festiwal

Idea

Szanowni Państwo,
Gdy słucham muzyki dawnych mistrzów, zastanawiam się często, jak to było, gdy prezentowano ją po raz pierwszy naszym przodkom - jak ona brzmiała, jakich doznawali emocji. Marzę o tym, aby przenosiła mnie ona do tamtych minionych czasów, aby choć na chwilę poczuć się jak rozmiłowany w Sztukach wszelakich Gdańszczanin doby renesansu, baroku, czy klasycyzmu, albo Przybysz olśniony blaskiem i pięknem Nieznanego…
logo organy plusTaką właśnie podróż w czasie chciałbym Państwu zaproponować w ramach festiwalu ORGANy PLUS+. Głównym towarzyszem naszej podróży będą unikatowe w skali europejskiej wielkie barokowe organy, które z cierpliwą pieczołowitością od wielu lat są rekonstruowane w kościele Św. Trójcy. Festiwal ORGANy PLUS+ artystycznie nawiązuje do idei rekonstrukcji. Koncerty, na które Państwa zapraszam, tylko z nazwy będą wydarzeniami, do których przyzwyczaiły nas sale koncertowe. W rzeczywistości będą artystycznym eksperymentem, próbą odtworzenia nie tylko samej muzyki w kształcie jak najbardziej zbliżonym do pierwowzoru, ale również próbą odtworzenia pewnej tradycji i sytuacji muzycznej, które miały miejsce w dawnym renesansowym, czy barokowym Gdańsku.
Oryginalne dawne instrumenty, dawne techniki wykonawcze, nie zmieniona od stuleci akustyka gotyckiego kościoła Św. Trójcy , oryginalne umiejscowienie muzyków na jedynym w Polsce Lektorium, wreszcie muzyka nie słyszana gdzie indziej w Polsce pomogą nam wejść w sytuację uczestnika wydarzeń muzycznych z przed wieków.
Pozwólmy sobie na krótką podróż w czasie ! Zapraszam !

Andrzej Szadejko

Dyrektor

Andrzej Szadejko
Gdański kompozytor, dyrygent, organista, organizator życia muzycznego.
Studiował grę organową w Gdańskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem prof. Leona Batora, ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Warszawie, w klasie organów prof. Joachima Grubicha i Hochschule für Alte Musik Schola Cantorum Basiliensis w klasie organów Jean-Claude Zehndera.
W Schola Cantorum Basiliensis ukończył także z wyróżnieniem naukę śpiewu w klasie Richarda Levitta oraz kurs kompozytorski u Rudolfa Lutza.
Uczestniczył aktywnie w kilkudziesięciu mistrzowskich kursach organowych, klawesynowych i na pianoforte w Polsce, Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Jest finalistą i laureatem konkursów organowych w Rumii, Gdańsku, Warszawie, Odense/DK i Brugge/B.
W roku 2002 obronił przewód doktorski w Akademii Muzycznej w Łodzi, a w 2012 uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Był stypendystą Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego, Fundacji Kultury, Miasta Basel, Doms-Stiftung, Organ Summer Academy w Haarlem (Holandia), Instytutu Muzyki i Tańca, Instytutu Adama Mickiewicza.
Od roku 1994 regularnie koncertuje w Polsce, Europie, a także w USA. Oprócz organowej działalności koncertowej zajmuje się także komponowaniem. W 2011 roku nakładem wydawnictwa muzycznego Polihymnia w ramach Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla Młodych Twórców ukazało się wydanie Missa Brevis na chór 8-głosowy a’cappella jego autorstwa. Obecnie jest profesorem w Katedrze Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie wykłada grę na organach i realizację basso continuo. Prowadził kursy interpretacji muzyki organowej w Polsce i Finlandii.
Przewodniczy pracom nad odbudową historycznych organów Mertena Friese w kościele oo. Franciszkanów p/w św. Trójcy w Gdańsku (patrz www.organy.gda.pl).
Współpracuje z Biblioteką Gdańską PAN jako koordynator projektu Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska w opracowaniu nagrań i druków muzykaliów gdańskich.
Jest szefem i założycielem zespołu wokalno-instrumentalnego GOLDBERG BAROQUE ENSEMBLE (www.goldbergensemble.eu), z którym nagrywa premierowe wykonania gdańskich kantat kompozytorów osiemnastowiecznych.
Jako solista i dyrygent ma na swoim koncie 15 wydawnictw płytowych dla wytwórni polskich (Sarton, Dux, Ars Sonora) i niemieckich ( Motette-Psallite, MDG). Płyty z serii „Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska. Gdańskie Królestwo Kantat” były wielokrotnie nominowane do nagrody FRYDERYK i SZTORM.
Autor wielu opracowań naukowych i artykułów drukowanych w periodykach polskich i zagranicznych.
W roku 2011 nakładem wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku ukazała się książka poświęcona twórczości dwóch uczniów Jana Sebastiana Bacha, działających nad Bałtykiem p.t. „Styl i Interpretacja w utworach organowych Friedricha Christiana Mohrheima (1719?-1780) i Johanna Gottfrieda Müthela (1728-1788). Zagadnienia wykonawcze i stylistyczne muzyki organowej w regionie południowego Bałtyku w osiemnastym wieku”.
W roku 2015 w ramach programu „Muzyczne Białe Plamy” w Instytucie Muzyki i Tańca zrealizował opracowanie naukowe dotyczące manuskryptu z 517 fugami gdańskiego organisty Daniela Magnusa Gronaua, które stało się podstawą dla wydania podręcznika do basso continuo, kontrapunktu, improwizacji i kompozycji oraz transkrypcji manuskryptu w języku polskim, jak również w wersji angielsko-niemieckiej.
Autor audycji Organy Nieograne w Programie Drugim Polskiego Radia.

Program

Wykonawcy

Archiwum

yt

Trójca Sztuki

Klasztor OO. Franciszkanów

Kompleks franciszkańskich zabudowań klasztornych położony jest na Starym Przedmieściu, w bezpośrednim sąsiedztwie głównych atrakcji turystycznych Starego Miasta w Gdańsku. Należący ponownie do Franciszkanów Kościół Św. Trójcy (i Św. Anny) jest doskonale widoczny przy wjeździe do Gdańska od strony południowej, a jego więźba dachowa z wieżyczką-sygnaturką jest dominującym elementem panoramy starego miasta od strony południowej.
Historia budowli sięga XIV wieku i początków działalności franciszkanów w Gdańsku. W wieku XVI w zabudowaniach poklasztornych stworzono sławne gimnazjum i pierwszą bibliotekę publiczną. W wieku XIX w murach klasztornych powstało muzeum historii naturalnej. Po drugiej wojnie światowej, mimo oporów komunistycznych władz państwowych, Franciszkanie powrócili do części kompleksu zamykając tym samym pewien etap historii tego miejsca.
Kościół Św. Trójcy to jeden z trzech oryginalnie zachowanych od zniszczeń wojennych kościołów gdańskich. Jest to gotycka budowla, w typie halowym złożona z dwóch części:
trójnawowego kościoła głównego i jednonawowego prezbiterium. Obie części są przedzielone lektorium z 1488 roku. Jest to jedyna tego typu oryginalnie zachowana konstrukcja w Polsce. Niespotykane właściwości akustyczne zapewniają gotyckie sklepienia kościoła głównego, podtrzymywane na wysokości 22,65 m przez 10 masywnych filarów rozstawionych w dwóch szeregach co 5 metrów. Szerokość trzech naw to 29,1 metrów, a długość kościoła głównego (50,7 m) wraz z prezbiterium sięga 82 metrów. W konstrukcji bryły budowli kościelnej zwraca uwagę asymetryczne zgięcie osi prezbiterium względem osi kościoła głównego. Organy są umiejscowione na dwóch przylegających do siebie balkonach po południowej stronie lektorium na przecięciu kościoła głównego i prezbiterium, w transepcie. Składają się z trzech szaf, w których umieszczono piszczałki. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie architektoniczne w Polsce i jedno z kilku podobnych na świecie.
Temu najprawdopodobniej zawdzięczany doskonałe warunki akustyczne do realizacji przedsięwzięć muzycznych, których forma ograniczona jest tylko wyobraźnią i pomysłowością organizatora.
afejsakos

Włącz się w projekt!

Zapraszamy do udziału w wielkim projekcie odbudowy barokowych organów Mertena Friese w Kościele Franciszkanów p.w. Św. Trójcy w Gdańsku.
Projekt ten opiera się na szczytnych założeniach współpracy z ludźmi dobrej woli, którzy chcieliby wpisać się w DZIEDZICTWO naszej KULTURY, zostawić po sobie coś trwałego, jakiś ślad dla potomnych. Ojcowie Franciszkanie i gdańskie Stowarzyszenie „Dziedziniec” są w trakcie odbudowy wielkich historycznych organów w Gdańsku. Jest to INSTRUMENT NIEZWYKŁY, pod wieloma względami UNIKATOWY NA SKALĘ EUROPEJSKĄ, wymaga jednak ogromnego nakładu pracy, wiedzy oraz środków finansowych. Staramy się, aby instrument został odbudowany przy użyciu starych technik i materiałów z okresu jego powstania. Naszym celem jest stworzenie dzieła, które swoim brzmieniem i wyglądem świadczyłoby o świetności kultury organowej w Gdańsku, na Pomorzu i w Polsce.
Wiele udało się już zrobić, jednak z pomocą ludzi dobrej woli moglibyśmy przyspieszyć proces odbudowy, tak by organy w pełni ZABRZMIAŁY PONOWNIE w 2018 roku.
Poprzez osobisty wkład finansowy mogą przyczynić się Państwo do zrealizowania wielkiego projektu odtwarzania starej i tworzenia nowej kultury materialnej. Jednocześnie STANĄ SIĘ PAŃSTWO MECENASAMI SZTUKI. Można zostać patronem piszczałki lub przyjacielem projektu. Można złożyć ofiarę lub darowiznę na rzecz odbudowy organów. Można również na ten szczytny cel przekazać 1% od podatku.
Organy w kulturze europejskiej zawsze były wizytówką miejsca, w którym powstawały. Często budowano je nie tylko po to, aby pokazać bogactwo i zasobność społeczności, ale także chciano ukazać UMIŁOWANIE PIĘKNA, DOBRA I SZTUKI w rzemiośle snycerzy, cieśli, malarzy, złotników, rzeźbiarzy, a wreszcie konserwatorów i organmistrzów.

Zapraszamy.
pikto wlacz się w

Organy

Organy w kościele Św. Trójcy w Gdańsku są ewenementem konstrukcyjnym, architektonicznym i muzycznym na skalę światową. Są jednym z najważniejszych instrumentów w Europie, promieniującym już teraz na całą kulturę muzyczną regionu. Jest to jedyny tego typu instrument w Polsce i w Europie.
Instrument spełnia funkcje liturgiczne, koncertowe, oświatowe, edukacyjne i badawcze w różnych programach przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i specjalistów w wielu dziedzinach sztuki i techniki.
Projekt odbudowy wielkich organów zakłada odtworzenie stylistyki i technik budownictwa właściwych dla siedemnasto- i osiemnastowiecznego Gdańska.
Zachowanie większości elementów drewnianych szaf organowych (ok. 66% szafy głównej i pozytywu oraz 90% prospektu pedałowego), o wielkiej wartości historycznej i artystycznej, umożliwiło zrekonstruowanie ich w kształcie pierwotnym - zachowując stylistykę manierystyczną empory, szafy główneorgany9_06_09_gm_427x-550x450j i Rückpositivu, oraz stylistykę barokową balkonu i prospektu pedałowego. Zinwentaryzowane elementy poddane były pracom konserwatorskim i odtworzeniowym, a następnie użyte do odbudowy elementów architektonicznych empory i prospektów organowych. Prace odbywały się pod nadzorem konserwatorskim i organmistrzowskim.
Odbudowa organów w kościele św. Trójcy ma podstawowe znaczenie dla rozwoju kulturalnego kompleksu klasztornego. Jest to największy i jeden z ostatnich obecnie restaurowanych i rekonstruowanych zabytków ruchomych Gdańska.
Celem odbudowy organów Mertena Friese, jest przywrócenie ich kształtu i charakteru, jaki instrument miał po ostatniej przebudowie z okresu baroku z połowy XVIII-go wieku, dokonanej przez gdańskiego organmistrza Rudolpha Dalitza.
Odtworzenie instrumentu następuje przy użyciu technik budownictwa organowego właściwych dla epoki, w której organy były budowane. Powstaje instrument o kształcie i możliwościach niespotykanych, a wręcz niemożliwych do uzyskania w innych miejscach w Polsce. W barokowym kształcie organy nawiązują do tradycji budownictwa organowego charakterystycznego dla krajów basenu Morza Bałtyckiego i tworzą ważne ogniwo odtworzenia kultury rzemieślniczej kręgu hanzeatyckiego, w takich miastach, jak Hamburg, Stralsund, Kopenhaga, Goeteborg, Sztokholm czy Ryga.
Odbudowa, tak dużego i ważnego dla kultury muzycznej regionu i Polski, instrumentu ma wiele unikalnych cech.
Przede wszystkim konstrukcja instrumentu składającego się z kilku prospektów nie ma sobie podobnych na całym świecie.
Ponadto organy są umiejscowione na swoim dawnym miejscu, na balustradzie po południowej stronie prezbiterium, przy lektorium. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie konstrukcyjne na świecie.
W żadnym innym kościele w Polsce i w Europie nie istnieje tak duże lektorium z przylegającymi do niego organami, mogące pomieścić chór i orkiestrę. Daje to praktycznie nieograniczone możliwości wykorzystania wnętrza kościoła św. Trójcy dla celów muzycznych, nadając tym produkcjom dodatkowy walor wykonawstwa zgodnego z historycznymi praktykami muzycznymi.
Po rekonstrukcji całych organów możliwe będzie wykonywanie koncertów kameralnych-instrumentalnych i wokalnych (w prezbiterium), kameralnych-instrumentalnych i wokalnych z organami (lektorium), oraz dużych koncertów symfonicznych i oratoryjno-kantatowych (główny kościół). Usytuowanie wykonawców i słuchaczy będzie zależało tylko od charakteru koncertu, liczby słuchaczy i rodzaju repertuaru.
Projekt jest w trakcie realizacji - naszym celem jest ukończenie go w roku 2018, choć organy już teraz służą nie tylko celom liturgicznym czy koncertowym, ale również edukacyjnym i naukowym.

Krótka historia organów

1616-18 - prawdopodobnie Merten Freise buduje organy
1697 - Georg Nitrowski wykonuje Cimbelstern
1703 - Tobias Lehmann przebudowuje instrument i dobudowuje szafę pedałową
1757 - ostatnia barokowa przebudowa instrumentu przez Rudolpha Dalitza
1914 - instrument zostaje rozbudowany i spneumatyzowany przez firmę organmistrzowską Otto Heinrichsdorfa
1943 - demontaż organów w czasie Drugiej Wojny Światowej
1960 - częściowa rekonstrukcja balkonu pedałowego i budowa pneumatycznego instrumentu przez firmę Ryszarda Plenikowskiego z Kartuz
2008 - początek projektu odbudowy barokowego instrumentu
2013 - odbudowa pierwszej sekcji instrumentu - Rückpositivu - przez firmę organmistrzowską Kristiana Wegscheidera z Drezna we współpracy z Szymonem Januszkiewiczem z Niedlina
2015 zakończenie rekonstrukcji wszystkich elementów zabytkowych szaf organowych
2017 - odbudowa kolejnych sekcji organowych – Gross Pedal, Klein Pedal, Brustwerk prez firmę organmistrzowską Kristiana Wegscheidera z Drezna we współpracy z Szymonem Januszkiewiczem z Niedlina
2018 - odbudowa sekcji głównej – Hauptwerk i zakończenie projektu.

 Obecnie grająca zrekonstruowana sekcja organów zwana Rückpositivem to zestaw 12 głosów zamkniętych w najmniejszej z trzech szaf organowych umieszczonej na balustradzie chóru organowego oraz sekcja Gross Pedal składająca się z 5 głosów organowych zamknięta w oddzielnej szafie organowej i sekcje umieszczone w głównej szafie organowej - Klein Pedal składająca się z 9 głosów organowych i Brustwerk składający się z 7 głosów organowych.

Planowana dyspozycja całego instrumentu

Hauptwerk CDE-c’”
PRINCIPAL 16 FUSZ
QUINTADÖNA 16 FUSZ
OCTAVA 8 FUSZ
SPIELFLÖT 8 FUSZ
VIOL DI GAMBA 8 FUSZ
OCTAVA 4 FUSZ
HOLLFLÖT 4 FUSZ
QUINTA 3 FUSZ
OCTAVA 2 FUSZ
MIXTUR 6 FACH
VOX HUMANE 8 FUSZ
FAGOT 16 FUSZ
Rückpositiv CDE – c’”
PRINCIPAL 8 FUSZ
SALICINAL 8 FUSZ
HOLLFLÖT 8 FUSZ
QUINTADÖNA 8 FUSZ
OCTAVA 4 FUSZ
WALDFLÖT 2 FUSZ
OCTAVA 2 FUSZ
SESQUIALTER 2 FACH
SEDECIMA 1 FUSZ
MIXTUR 5 FACH
TROMPET 8 FUSZ
HAUTBOIS 8 FUSZ
Brustwerk CDE – c’”
FLÖT 4 FUSZ
QUINTA 1 1/3 FUSZ
SCHWIGEL 1 FUSZ
FLÖT 8 FUSZ
PRINCIPAL 4 FUSZ
OCTAVA 2 FUSZ
REGAL 8 FUSZ

 

Klein-Pedal CD – c”
SUBBASS 16 FUSZ
OCTAVA 8 FUSZ
FLÖT 8 FUSZ
OCTAVA 4 FUSZ
QUINTA BASS 2 FACH
MIXTUR 6 FACH
KRUMHORN 8 FUSZ
SCHALLMAΫ 4 FUSZ
CORNET / BASS / 2 FUSZ
Gross-Pedal CD – c”
UNTER BASS 32 FUSZ
VIOLON 16 FUSZ
SALICINAL 8 FUSZ
POSAUNE 16 FUSZ
TROMPET 8 FUSZ
SPERR VENTIL HW
SPERR VENTIL RP
SPERR VENTIL PED GROSS
SPERR VENTIL PED KLEIN
TREMULANT GROSS
TREMULANT RP
CIMBELSTERN KLEIN
CIMBELSTERN GROSS
CALCANT
HERRPAUKE

Galeria

ORGANy PLUS+ ENSEMBLE 27.05.2016

ORGANy PLUS+ CORNETTO 28.05.2016

ORGANy PLUS+ ALTERNATIM 29.05.2016

ORGANy PLUS+ BUXTEHUDE 30.05.2016

ORGANy PLUS+ KLAWESYN 31.05.2016

ORGANy PLUS+ Choral 9.06.2017

ORGANy PLUS+ Bach 10.06.2017

ORGANy PLUS+ Haendel 11.06.2017

ORGANy PLUS+ Klawesyn 11.10.2017

ORGANy PLUS+ Flet 12.10.2017

ORGANy PLUS+ Traverso 13.10.2017

ORGANy PLUS+ Skrzypce 14.10.2017

ORGANy PLUS+ Ensemble 15.10.2017

Organizacja

Jak dojechać

Miejsce koncertów: Kościół OO. Franciszkanów p.w. Św. Trójcy w Gdańsku, ul. Św. Trójcy 4

Bilety

Bilety można nabyć na godzinę przed koncertem w kasie na dziedzińcu
Kościoła pw. Św. Trójcy
ul. Św. Trójcy 4
80-822 Gdańsk
oraz na bilety@organyplus.com
Miejsca na koncerty nie są numerowane.

Cena biletów: 20 PLN – normalny, 10 PLN - ulgowy

Bilety ulgowe przysługują:

  • studentom (z ważną legitymacją)
  • posiadaczom Karty do Kultury
  • posiadaczom KARTY DUŻEJ RODZINY
  • Patronom Piszczałek

Bezpłatne wejście przysługuje: młodzieży szkolnej, studentom uczelni artystycznych oraz emerytom i rencistom

Kontakt

Organizator:
Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec” w Gdańsku
ul. Św. Trójcy 4
80-822 Gdańsk

Dyrektor naczelny festiwalu
Dr hab. Andrzej Szadejko
info@organyplus.com

Biuro festiwalu
Agnieszka Wróblewska
biuro@organyplus.com
tel.kom. 532 496 060

org

Mecenasi


Press room

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu